• Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem

Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.15
Piotr Lisowski
Google Scholar Piotr Lisowski
Publikacja:

Abstrakt

Systemowa niepomijalność administracji publicznej (i prawa administracyjnego) stanowi swego rodzaju „przezroczysty aksjomat”. Pierwotnie wynika z zasięgu i znaczenia administracji publicznej w ujęciu przedmiotowym, znajdując potwierdzenie w podmiotowo rozumianej administracji publicznej. Systemowa nieodzowność administracji publicznej nie oznacza jednak jej niezmienności, co nie zawsze prowadzi do pełnego utrzymania jej niepomijalności. Możliwe modyfikacje mogą prowadzić do tak zwanego deadministrowania. Różnorodność i stopniowalność tego zjawiska wymaga racjonalnych decyzji. Istotną rolę w tym względzie ma do odegrania nauka prawa administracyjnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.