Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

  • Maciej Błażewski
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.14
Przesłane
24 lutego 2022
Opublikowane
24-02-2022

Abstrakt

Związki jednostek samorządu terytorialnego mogą posiadać status organizatora publicznego transportu zbiorowego. Realizują one wówczas dwa rodzaje obowiązków: zapewnienie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej oraz sprawowanie nadzoru regulacyjnego nad działalnością prywatnych przewoźników świadczących usługi przewozowe. Powierzenie wykonania tego zadania związkowi jednostek samorządu terytorialnego służy zwiększeniu sprawności oraz zmniejszeniu kosztochłonności jego wykonania.