• Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Słowo wstępne
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 9-12
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Instytucja samorządu gospodarczego w prawie polskim na tle rozwiązań krajów europejskich
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 15-29
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne kształtowanie się samorządu narodowościowego na Węgrzech na przełomie XX i XXI wieku
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 31-43
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Raumplanung in Deutschland und Polen – eine rechtsvergleichende Skizze
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 45-67
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 69-83
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Self-Government Activities of Professional Chambers — Legislation and Application (with a Focus on the Conditions of the Czech Republic)
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 85-100
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Органы местного самоуправления в системе публичной власти: опыт Польши и России
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 101-112
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gmina w systemie transformacji energetycznej Niemiec (uwagi na tle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 2021)
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 113-123
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej. Organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 125-138
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Badanie samorządu terytorialnego w Europie. Przykład Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group for Public Administration — EGPA)
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 139-149
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe formy współdziałania międzygminnego we Francji — metropolia Wielki Paryż („Grand Paris”)
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 151-160
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 163-181
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Usługi publiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług niematerialnych
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 183-195
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 197-207
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O pojęciu i klasyfikacji związków publicznoprawnych
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 209-214
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 215-229
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gmina wyznaniowa w świetle koncepcji Tadeusza Bigi
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 231-255
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 257-274
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związki publicznoprawne a podmiotowość w wykonywaniu władzy publicznej na tle myśli Tadeusza Bigi
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 275-290
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja postrzegania statusu ustrojowego uniwersytetu na tle poglądów Tadeusza Bigi
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 291-309
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 311-326
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władztwo planistyczne gminy a określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 327-346
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 347-363
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek metropolitalny jako organizator publicznego transportu zbiorowego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 365-375
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aksjologiczne podstawy samorządu terytorialnego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 377-392
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek publicznoprawny jako prawno-ustrojowa forma organizacji zbiorowości
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 393-412
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kształtowaniu zasad wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 413-427
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek metropolitalny jako forma związku publicznoprawnego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 429-440
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek powiatowo-gminny jako nowy model formy współpracy jednostek samorządu lokalnego
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 441-452
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związki publicznoprawne w świetle teorii rywalizacji hierarchii
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 453-461
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Horyzontalny wymiar zasady subsydiarności — uwagi w kontekście koncepcji decentralizacji i samorządu terytorialnego Tadeusza Bigi
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 463-476
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja współzarządzania w administracji publicznej — ujęcie z punktu widzenia nauki administracji
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 477-487
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF