• Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego

Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.21
Piotr Lisowski
Google Scholar Piotr Lisowski
Adam Ostapski
Google Scholar Adam Ostapski
Publikacja:

Abstrakt

Sołectwo jest podmiotem administracji publicznej, który — pomimo braku w aktualnym stanie prawnym możliwości pełnego odwzorowania statusu jednostki samorządu terytorialnego — zasługuje na kwalifikację w randze związku samorządowego (a przy okazji — związku publicznoprawnego). Wykazanie takiego statusu w tym przypadku wymaga elastycznego podejścia do konstrukcji związku samorządowego, z koniecznością wykazania posiadania niezbędnego minimum atrybutów z zakresu korporacyjności i samorządności.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.