• Związek publicznoprawny jako prawno-ustrojowa forma organizacji zbiorowości

Związek publicznoprawny jako prawno-ustrojowa forma organizacji zbiorowości

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.26
Iwona Niżnik-Dobosz
Google Scholar Iwona Niżnik-Dobosz
Agata Niżnik-Mucha
Google Scholar Agata Niżnik-Mucha
Publikacja:

Abstrakt

Autorki uzasadniają przydatność pojęcia związku publicznoprawnego dla rozważań prawnych prowadzonych w obrębie wspólnotowych (korporacyjnych) elementów w pojęciu demokratycznego państwa prawnego, analizowania wielopodmiotowości w obszarze wykonywania administracji publicznej, gdzie państwo występuje jako podstawowy związek publicznoprawny, a także w sferze zdecentralizowanej inne pochodne od niego (tworzone przez nie) związki publicznoprawne. Pojęcie to pozwala zarazem zróżnicować pozostałe podmioty tej administracji publicznej posiadające atrybuty osoby prawa publicznego, ale niebędące związkiem publicznoprawnym. Inspiracją dla przygotowanego tekstu jest dorobek prof. Tadeusza Bigi.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.