• List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego