• Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

70 lat Profesora Tadeusza Kocowskiego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 13-15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Prorektora do spraw Badań i Kadry Akademickiej oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 19-20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 21-22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 25-28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o jednej z koncepcji naukowych Profesora Tadeusza Kocowskiego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Tadeusza Kocowskiego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 31-44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Gwarancje prawne zasady ogólnej zaufania do przedsiębiorcy
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 47-56
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy powinniśmy wyodrębniać prawo gospodarcze? Powrót do dyskusji
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 57-68
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje norm technicznych wobec gospodarki
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 69-77
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie wspierania przedsiębiorców w warunkach zasady równego traktowania
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 79-87
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorczość aksjologiczna w służbie suwerenności gospodarczej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 89-97
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja — ograniczenie i uprawnienie
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 99-113
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Interwencjonizm państwa członkowskiego Unii Europejskiej w gospodarce
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 115-122
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Swobody cząstkowe — próba klasyfikacji
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 123-133
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityki publiczne jako jedno z narzędzi wpływu państwa na gospodarkę
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 135-143
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Realizacja polityki innowacyjnej państwa — podmioty i sposoby realizacji
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 145-157
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przesłanki prawne wsparcia przedsiębiorców
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 159-168
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja szwedzkiego „prawa gospodarczego”
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 169-180
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej państwa
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 181-194
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aksjologia mediacji z udziałem przedsiębiorców — refleksje
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 195-200
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informacja i prawo do informacji. Wybrane zagadnienia
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 203-214
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O niezależności banku centralnego raz jeszcze
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 215-223
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja zawodów zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 225-236
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władztwo organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania jej zadań
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 237-250
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspólne inspekcje organów administracji państw członkowskich UE
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 251-258
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat funkcji administracji publicznej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 259-268
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje organów administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 269-278
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustrojowe i podatkowe aspekty prawne świadczenia materialnych usług publicznych przez gminę niemiecką
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 279-291
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dylematy orzecznicze związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług działalności prowadzonej przez podmioty prawa publicznego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 293-302
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaufanie a administracja publiczna. Aspekty prawno-administracyjne
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 303-310
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a prawo do prywatności — konkurencja interesów na przykładzie znaków identyfikacyjnych pacjenta
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 311-319
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 321-332
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja dostępu do pasa drogowego a koszty przełożenia sieci na drogach publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 333-342
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O konieczności stałego ustalania pojęć w naukach administracyjnych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 343-351
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o pojęciu i funkcjach państwa
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 353-362
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolne zawody w przyszłości
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 365-376
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres regulacji instytucji przywrócenia terminu w prawie administracyjnym w dobie pandemii COVID-19
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 377-385
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja gospodarcza w Polskim Ładzie
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 387-396
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elastyczny model transferu technologii — niwelowanie barier organizacyjnych i prawnych komercjalizacji wiedzy na uczelniach
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 397-408
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowy rozdział w rozwoju ochotniczych straży pożarnych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 409-417
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo i (nie)sprawiedliwość — kilka refleksji na kanwie ustawy covidowej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 419-427
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja jako instrument polityki gospodarczej państwa — rozważania na gruncie polityki turystycznej w czasach pandemii
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 429-443
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 445-452
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy nauka może służyć bezpieczeństwu powszechnemu?
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 453-461
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 463-474
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawowe uregulowanie statusu prawnego ochotniczych straży pożarnych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 475-486
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesne zagrożenia demokracji. Aspekt społeczno-ekonomiczny
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 487-496
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Możliwości reakcji państwa na kryzysy a odpowiedzialność wobec inwestora zagranicznego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 497-503
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena wpływu wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 505-512
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej z rachunkowością islamską
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 515-524
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja analizy strategicznej organizacji pozarządowych. Perspektywa teoretycznych podejść do strategii
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 525-538
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Badania kliniczne na rzecz dobra pacjenta i gospodarki
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 539-553
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag dotyczących reform szkolnictwa wyższego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 555-567
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idea synergicznego i permanentnego zarządzania jakością (total quality management) — geneza, cele i zasady
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 569-582
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza nieewidencjonowana jako wyjątek w zakresie ewidencjonowanej działalności gospodarczej: w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w powiązaniu z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 585-592
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w formie placówki całodobowej opieki jako przykład reglamentacji gospodarczej w sferze pomocy społecznej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 593-603
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bogusława Gnela
Uwagi na temat wybiórczego rozszerzania ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.51
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w polskim systemie prawnym
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 615-625
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tendencje w koncesjonowaniu działalności gospodarczej w prawie polskim
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 627-640
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Specyfika definiowania „przesłanek ograniczania” działalności gospodarczej na przykładzie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 641-653
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczna akceptacja rozstrzygnięć planistycznych w zakresie rozwoju
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 655-665
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Compliance” jako prewencyjna forma informowania
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 667-677
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 679-691
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miarkowanie kary umownej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 693-700
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konsekwencje sprzeczności przeznaczenia terenu w planie miejscowym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z perspektywy inwestora — rozważania ogólne
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 701-708
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przesłanki wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stosowanych wobec banków krajowych w reżimie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 709-722
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.60
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie z punktu widzenia gospodarki złożami kopalin
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 723-731
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwa publiczne we Francji. Prywatyzacja zadań publicznych — kierunki zmian
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 733-743
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcja reglamentacyjna państwa w sferze jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów — tachografów (na przykładzie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach)
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 745-755
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie postępowania antymonopolowego i kontrola sądowa czynności Prezesa UOKiK w tym zakresie
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 759-768
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach zmów przetargowych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 769-776
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustanowienie operatora wyznaczonego na rynku pocztowym w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 777-784
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy istnieje prawo energetyczne? Część 1: przedmiot, podmioty i metoda regulacji prawa energetycznego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 785-798
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Energetyka obywatelska jako nowy etap rozwoju prawa energetycznego
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 799-808
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ugody w unijnym i amerykańskim prawie konkurencji
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 809-822
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Domniemania w prawie konkurencji — przejaw pragmatyzmu czy analityczna droga na skróty w ochronie konkurencji przez państwo?
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 823-831
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o koncepcji modelu rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 833-840
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Generalne klauzule odsyłające w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wybrane zagadnienia na tle regulacji unijnych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 841-851
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaufanie w systemie zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 855-863
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenia zastosowań trybu partnerstwa innowacyjnego prawa zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 865-872
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Realizacja funkcji zarządu mieniem publicznym w prawie zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 873-882
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi — pomiędzy umową cywilnoprawną a publicznoprawną
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 883-893
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o nadchodzącej ewaluacji pierwszego roku obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 895-906
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaskarżalność postanowień sądu zamówień publicznych — sygnalizacja podstawowych problemów
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 907-920
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadużywanie praw podmiotowych na gruncie prawa zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 921-932
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracyjnoprawne regulacje przeciwdziałania korupcji w sektorze zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 933-940
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ zasad prawa zamówień publicznych na efektywność ekonomiczną zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 941-952
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Systemowe ujęcie kontroli w nowym prawie zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 953-965
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 967-975
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O innowacyjności w zamówieniach publicznych
Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 977-990
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF