Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Opublikowane: 23-09-2022

W 334 tomie „Prawa”, zatytułowanym Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki, znajdują się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych, przygotowane w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia Profesora Tadeusza Kocowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom prezentuje wszechstronne ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę. W poszczególnych artykułach zostały przedstawione zarówno ogólne instrumenty prawne ingerencji organów władzy publicznej w stosunki gospodarcze, jak i zagadnienia szczegółowe, dotyczące wyodrębnionych dziedzin prawnej regulacji życia gospodarczego, między innymi prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych. W publikacji zgromadzono także teksty odnoszące się do bieżących problemów społeczno-gospodarczych: epidemii COVID-19 oraz kryzysów gospodarczych.

Artykuły