Artykuły

Tom 334 (2022)

Zagadnienie wspierania przedsiębiorców w warunkach zasady równego traktowania

Strony: 79-87

PDF

Abstrakt

W artykule poruszono problem zachowania zasady równego traktowania przedsiębiorców w warunkach dzisiejszego interwencjonizmu państwa w gospodarce. Podjęto próbę wskazania warunków zachowania zasady równego traktowania. Zwrócono uwagę, że w warunkach państwa demokratycznego odtworzenie formuły czy formuł sprawiedliwości uzasadniających równe traktowanie jest niezwykle trudne. Zdaniem autora odpowiedzią na te trudności jest instytucjonalizacja sposobu decydowania o tym, co jest sprawiedliwie, w imię jakich wartości można różnicować sytuację podmiotów w prawie.