• Zagadnienie wspierania przedsiębiorców w warunkach zasady równego traktowania

Zagadnienie wspierania przedsiębiorców w warunkach zasady równego traktowania

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.4
Tomasz Długosz
Google Scholar Tomasz Długosz
Publikacja:

Abstrakt

W artykule poruszono problem zachowania zasady równego traktowania przedsiębiorców w warunkach dzisiejszego interwencjonizmu państwa w gospodarce. Podjęto próbę wskazania warunków zachowania zasady równego traktowania. Zwrócono uwagę, że w warunkach państwa demokratycznego odtworzenie formuły czy formuł sprawiedliwości uzasadniających równe traktowanie jest niezwykle trudne. Zdaniem autora odpowiedzią na te trudności jest instytucjonalizacja sposobu decydowania o tym, co jest sprawiedliwie, w imię jakich wartości można różnicować sytuację podmiotów w prawie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.