Artykuły

Tom 334 (2022)

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a prawo do prywatności — konkurencja interesów na przykładzie znaków identyfikacyjnych pacjenta

Strony: 311-319

PDF

Abstrakt

Najważniejszym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Ustanowione ustawą jego pozostałe prawa, w tym prawo do prywatności, mogą konkurować z prawem do świadczeń zdrowotnych. Aktualny kształt prawodawstwa nie gwarantuje prawidłowej realizacji prawa do ochrony zdrowia z uwagi na zbyt restrykcyjne uregulowanie prawa do prywatności. Zaopatrywanie pacjentów w zakodowane znaki identyfikacyjne powoduje równoległą realizację prawa do świadczeń zdrowotnych oraz prawa do prywatności.