• Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim

Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.57
Katarzyna Pokryszka
Google Scholar Katarzyna Pokryszka
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu dyrektywy 2006/123 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym na regulację ogólnych zasad proceduralnych załatwiania spraw przedsiębiorców, wprowadzonych najpierw w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a obecnie uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Artykuł koncentruje się na budzącej największe kontrowersje w doktrynie prawa polskiego implementacji instytucji milczącego załatwienia sprawy, przyjętej w przepisach dyrektywy usługowej odnoszących się do systemów zezwoleń i procedur ich udzielania oraz na analizie możliwości jej zastosowania w postępowaniach administracyjnych w sprawach przedsiębiorców dotyczących działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji w świetle przepisów prawa polskiego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.