Słowo wstępne

Tom 334 (2022)

List gratulacyjny Prorektora do spraw Badań i Kadry Akademickiej oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ewa Stańczyk-Hugiet
Estera Piwoni-Krzeszowska

Strony: 19-20

PDF