Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Słowo wstępne

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

List gratulacyjny Prorektora do spraw Badań i Kadry Akademickiej oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Ewa Stańczyk-Hugiet
  • Estera Piwoni-Krzeszowska
Przesłane
5 sierpnia 2022
Opublikowane
12-08-2022