• Współczesne zagrożenia demokracji. Aspekt społeczno-ekonomiczny

Współczesne zagrożenia demokracji. Aspekt społeczno-ekonomiczny

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.41
Piotr Wiatrowski
Google Scholar Piotr Wiatrowski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule omówiono współczesne zagrożenia demokracji w aspekcie społeczno-ekonomicznym, uwzględniając zagadnienie zróżnicowania kulturowego na świecie, problem globalizacji, populizmu i nierówności społecznych. Szczególną uwagę poświęcono populizmowi, który jest w ostatnim czasie wykorzystywany w niektórych państwach do uzyskiwania władzy w demokratyczny sposób poprzez powszechne wybory, a następnie do wprowadzania rządów autorytarnych i tak zwanej demokracji nieliberalnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.