• Reglamentacja jako instrument polityki gospodarczej państwa — rozważania na gruncie polityki turystycznej w czasach pandemii

Reglamentacja jako instrument polityki gospodarczej państwa — rozważania na gruncie polityki turystycznej w czasach pandemii

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.36
Katarzyna Marak
Google Scholar Katarzyna Marak
Publikacja:

Abstrakt

Turystyka należy do głównych sektorów gospodarki na świecie i w Europie. Niestety była to jedna z branż najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2. W publikacji przedstawiono problematykę polityki turystycznej państwa, zwłaszcza jej modeli oraz instrumentów, wśród których poczesne miejsce zajmują instrumenty prawne i administracyjne z reglamentacją na czele, jak również wpływ pandemii na politykę turystyczną. Podjęto także próbę określenia modelu roli państwa w gospodarce turystycznej w czasach pandemii. W podsumowaniu pojawia się konkluzja, że model polityki turystycznej ma charakter mieszany, który w systemie gospodarczym Unii Europejskiej określany jest jako deregulacja. Dodatkowe ustalenia prowadzą do wniosku, że w czasie kryzysu wywołanego pandemią widoczne jest odchodzenie od liberalizmu w kierunku interwencjonizmu gospodarczego i wykorzystywania wszelkich dostępnych instrumentów, a więc o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i administracyjno-prawnym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.