Artykuły

Tom 334 (2022)

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19

Strony: 463-474

PDF

Abstrakt

Artykuł dotyczy rozporządzenia jako podstawy prawnej wprowadzania ograniczeń wolności działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19. Autorka analizuje relacje między art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz wskazuje na rozumienie określeń „ograniczenie” oraz „reglamentacja” wolności działalności gospodarczej w nauce oraz judykaturze.