Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Ustanowienie operatora wyznaczonego na rynku pocztowym w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

  • Mateusz Chołodecki
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.66
Przesłane
22 sierpnia 2022
Opublikowane
22-08-2022

Abstrakt

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadziła do porządku prawnego nowe rodzaje usług w postaci publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Świadczenie obu tych usług z mocy prawa powierza się operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Najpóźniej w roku 2025 regulator rynku pocztowego — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) — będzie jednak zobowiązany przeprowadzić konkurs na operatora wyznaczonego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę o doręczeniach elektronicznych. W konkursie tym oceniane będą dodatkowe wymagania związane z koniecznością świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. W artykule analizie poddano zatem nowe kryteria udziału w konkursie oraz przesłanki wyboru operatora wyznaczonego przez Prezesa UKE.