Artykuły

Tom 334 (2022)

Zaufanie w systemie zamówień publicznych

Agnieszka Chrisidu-Budnik
https://orcid.org/0000-0001-7775-241X

Strony: 855-863

PDF

Abstrakt

Problematyka podjęta w artykule koncentruje się na zagadnieniu roli zaufania w systemie zamówień publicznych. Celem tekstu jest ukazanie koncepcji zaufania w perspektywie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej. W analizie uwzględniono przede wszystkim ekonomiczną teorię kontraktu, koszty transakcyjne i teorię asymetrii informacji.