Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Zaufanie w systemie zamówień publicznych

  • Agnieszka Chrisidu-Budnik
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.73
Przesłane
23 sierpnia 2022
Opublikowane
23-08-2022

Abstrakt

Problematyka podjęta w artykule koncentruje się na zagadnieniu roli zaufania w systemie zamówień publicznych. Celem tekstu jest ukazanie koncepcji zaufania w perspektywie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej. W analizie uwzględniono przede wszystkim ekonomiczną teorię kontraktu, koszty transakcyjne i teorię asymetrii informacji.