Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Tendencje w koncesjonowaniu działalności gospodarczej w prawie polskim

  • Jerzy Gospodarek
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.53
Przesłane
22 sierpnia 2022
Opublikowane
22-08-2022

Abstrakt

Autor analizuje stale zmieniający się zakres przedmiotowy koncesjonowanych dziedzin działalności gospodarczej w III Rzeczypospolitej, poczynając od ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Wykazuje, że w Polsce występuje tendencja do ustalania przesadnie szerokiego kręgu dziedzin działalności gospodarczej objętych wymogiem uzyskania koncesji. Powoduje to ograniczenie wolności działalności gospodarczej i nie służy ani polskiej gospodarce, ani ochronie ważnych interesów publicznych. Dodatkowo koncesje są często wprowadzane z naruszeniem zasady proporcjonalności i bez wskazania ważnego interesu publicznego jako powodu ich ustanowienia. Autor opowiedział się w artykule za ograniczeniem liczby dziedzin działalności gospodarczej, w których wymagane jest uzyskanie koncesji.