• Polityki publiczne jako jedno z narzędzi wpływu państwa na gospodarkę

Polityki publiczne jako jedno z narzędzi wpływu państwa na gospodarkę

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.9
Andrzej Panasiuk
Google Scholar Andrzej Panasiuk
Publikacja:

Abstrakt

Współcześnie nikt nie ma już wątpliwości, że planowanie gospodarcze jest jedną z ważniejszych funkcji oddziaływania państwa na gospodarkę. Państwo coraz aktywniej angażuje się bowiem w przygotowywanie szczegółowych polityk publicznych nastawionych na osiąganie celów publicznych w gospodarce. Szczególną aktywność władzy publicznej w ostatnim okresie możemy zaobserwować w obszarze zamówień publicznych.

Autor podejmuje w artykule próbę analizy rozwoju planowania strategicznego państwa z wykorzystaniem polityk publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.