• Informacja i prawo do informacji. Wybrane zagadnienia

Informacja i prawo do informacji. Wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.15
Rafał Blicharz
Google Scholar Rafał Blicharz
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia ramowo znaczenie informacji oraz prawa do informacji w systemie prawa. Autor przywołuje wybrane, proponowane w literaturze, definicje informacji w ogóle oraz w kontekście poszczególnych dziedzin nauki, a następnie formułuje własną propozycję pojmowania informacji oraz danych. Kolejne uwagi odnoszą się do prawnego aspektu znaczenia informacji w życiu człowieka oraz ich powiązania z wybranymi prawami człowieka.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.