• Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce

Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.37
Krystyna Nizioł
Google Scholar Krystyna Nizioł
Publikacja:

Abstrakt

Celem opracowania jest wykazanie, że pełnienie przez państwo określonych funkcji w gospodarce w okresie kryzysów jest gwarantem stabilności społeczno-gospodarczej. W czasie pandemii COVID-19 to właśnie od państwa oczekiwano bowiem stosowania różnych form interwencji w gospodarce, które miały przeciwdziałać skutkom tej sytuacji. I takie też działania były podejmowane przez wiele państw, w tym Polskę.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.