• Wspólne inspekcje organów administracji państw członkowskich UE

Wspólne inspekcje organów administracji państw członkowskich UE

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.19
Barbara Kowalczyk
Google Scholar Barbara Kowalczyk
Łukasz Prus
Google Scholar Łukasz Prus
Słowa kluczowe:
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy wspólnych inspekcji przeprowadzanych przez organy państw członkowskich w UE w ramach współpracy administracyjnej. Można je określić mianem operacji transgranicznych, które należy rozumieć jako działania wykonawcze (stosowanie, egzekwowanie prawa), podczas których urzędnicy (pracownicy, funkcjonariusze) z jednego państwa członkowskiego UE (współ)działają na terytorium innego państwa. Współpraca transgraniczna jest wyrazem wspólnej (dzielonej) odpowiedzialności państw członkowskich za zapewnienie efektywnego wykonywania prawa UE.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.