Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Nadużywanie praw podmiotowych na gruncie prawa zamówień publicznych

  • Grzegorz Klich
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.79
Przesłane
23 sierpnia 2022
Opublikowane
23-08-2022

Abstrakt

Nadużycie prawa podmiotowego jest jedną z podstawowych konstrukcji jurydycznych prawa prywatnego. Z uwagi na istniejące w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego instytucja ta znajduje również zastosowanie na gruncie p.z.p. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie to cywilnoprawne unormowanie jest przydatne w ramach regulacji p.z.p. oraz czy jego zastosowanie wiąże się z okolicznościami i uprawnieniami charakterystycznymi dla systemu zamówień publicznych.