• Nadużywanie praw podmiotowych na gruncie prawa zamówień publicznych

Nadużywanie praw podmiotowych na gruncie prawa zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.79
Grzegorz Klich
Google Scholar Grzegorz Klich
Publikacja:

Abstrakt

Nadużycie prawa podmiotowego jest jedną z podstawowych konstrukcji jurydycznych prawa prywatnego. Z uwagi na istniejące w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego instytucja ta znajduje również zastosowanie na gruncie p.z.p. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie to cywilnoprawne unormowanie jest przydatne w ramach regulacji p.z.p. oraz czy jego zastosowanie wiąże się z okolicznościami i uprawnieniami charakterystycznymi dla systemu zamówień publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.