Artykuły

Tom 334 (2022)

Nadużywanie praw podmiotowych na gruncie prawa zamówień publicznych

Strony: 921-932

PDF

Abstrakt

Nadużycie prawa podmiotowego jest jedną z podstawowych konstrukcji jurydycznych prawa prywatnego. Z uwagi na istniejące w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego instytucja ta znajduje również zastosowanie na gruncie p.z.p. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie to cywilnoprawne unormowanie jest przydatne w ramach regulacji p.z.p. oraz czy jego zastosowanie wiąże się z okolicznościami i uprawnieniami charakterystycznymi dla systemu zamówień publicznych.