• Uwagi na temat wybiórczego rozszerzania ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Uwagi na temat wybiórczego rozszerzania ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.51
Bogusława Gnela
Google Scholar Bogusława Gnela
Publikacja:

Abstrakt

W artykule dokonano krytycznej oceny idei oraz sposobu rozszerzania ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi poprzez stosowanie względem nich przepisów regulujących ochronę konsumenta w wybranych kwestiach, to jest niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Te działania legislacyjne uznano za naruszające systemowe i aksjologiczne zasady tworzenia prawa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.