• Regulacja zawodów zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej

Regulacja zawodów zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.17
Paweł Kłusek
Google Scholar Paweł Kłusek
Publikacja:

Abstrakt

Wraz z uchwaleniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku obowiązującym systemem gospodarczym stała się społeczna gospodarka rynkowa. Wydaje się, że przyjęcie nowego ustroju gospodarczego wpłynęło na możliwość prawnej regulacji zawodów zaufania publicznego, o których wspomina art. 17 ust. 1 Konstytucji. Celem niniejszej pracy jest ustalenie, w jaki sposób ustawodawca powinien regulować zawody zaufania publicznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.