• Kilka uwag o pojęciu i funkcjach państwa

Kilka uwag o pojęciu i funkcjach państwa

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.29
Jerzy Supernat
Google Scholar Jerzy Supernat
Publikacja:

Abstrakt

Ewolucja funkcji państwa, w tym wobec gospodarki, utrudnia zdefiniowanie terminu „państwo” z uwzględnieniem jego zmieniających się funkcji. Możliwym rozwiązaniem jest przyjęcie podejścia hybrydowego, polegającego na połączeniu definiowania pojęcia państwa z charakterystyką jego elementów konstytutywnych, w tym funkcji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.