• Administracyjnoprawne regulacje przeciwdziałania korupcji w sektorze zamówień publicznych

Administracyjnoprawne regulacje przeciwdziałania korupcji w sektorze zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.80
Małgorzata Kozłowska
Google Scholar Małgorzata Kozłowska
Iwona Wrześniak
Google Scholar Iwona Wrześniak
Publikacja:

Abstrakt

Korupcja to zjawisko, które trudno zamknąć w definicyjnych ramach z uwagi na jej cechy, takie jak powszechność i entropia. W sektorze zamówień publicznych dochodzi do wyraźnej i dynamicznej interakcji między podmiotami publicznymi a prywatnymi przedsiębiorcami przy wykorzystaniu środków publicznych, co prokuruje liczne interakcje korupcyjne. Z tych też przyczyn w sektorze zamówień publicznych zostało ukształtowane wiele regulacji administracyjnoprawnych mających za przedmiot przeciwdziałanie temu zjawisku.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.