• Zawieszenie postępowania antymonopolowego i kontrola sądowa czynności Prezesa UOKiK w tym zakresie

Zawieszenie postępowania antymonopolowego i kontrola sądowa czynności Prezesa UOKiK w tym zakresie

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.64
Mateusz Błachucki
Google Scholar Mateusz Błachucki
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza instytucji zawieszenia postępowania antymonopolowego. Analizując różne rodzaje spraw rozpatrywanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, wykazano, że postępowanie to może być zawieszone jedynie z urzędu. W tym zakresie autor tekstu rewiduje dotychczasowe poglądy doktryny i Prezesa UOKiK o dopuszczalności zawieszenia postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji na wniosek. Ustalenia artykułu podważają jednocześnie dominujący pogląd o niezaskarżalności postanowień o zawieszeniu postępowania wydawanych na podstawie ustawy antymonopolowej. W opracowaniu wskazano również, że kontrolę sądową czynności organu antymonopolowego w sprawie zawieszenia sprawują sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.