Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Kilka uwag o koncepcji modelu rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej

  • Rafał Stankiewicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.71
Przesłane
22 sierpnia 2022
Opublikowane
22-08-2022

Abstrakt

W polskim prawie antymonopolowym istnieją różne mechanizmy rozstrzygania spraw. Na pierwszym etapie sprawy są załatwiane w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na drugim postępowanie toczy się przed sądem powszechnym (Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W polskiej literaturze jest to nazywane procedurą hybrydową. Formułując wnioski de lege lata, należy uznać, że ewentualna zmiana tego modelu oraz przyjęcie „pełnego modelu administracyjnego”, opartego jednocześnie na założonym systemie sądowej kontroli wykonywania administracji dokonywanej przez sądy administracyjne, wydaje się zasadne.