• Kilka uwag o koncepcji modelu rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej

Kilka uwag o koncepcji modelu rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.71
Rafał Stankiewicz
Google Scholar Rafał Stankiewicz
Publikacja:

Abstrakt

W polskim prawie antymonopolowym istnieją różne mechanizmy rozstrzygania spraw. Na pierwszym etapie sprawy są załatwiane w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na drugim postępowanie toczy się przed sądem powszechnym (Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W polskiej literaturze jest to nazywane procedurą hybrydową. Formułując wnioski de lege lata, należy uznać, że ewentualna zmiana tego modelu oraz przyjęcie „pełnego modelu administracyjnego”, opartego jednocześnie na założonym systemie sądowej kontroli wykonywania administracji dokonywanej przez sądy administracyjne, wydaje się zasadne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.