• Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Tadeusza Kocowskiego