• Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia

Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.26
Renata Raszewska-Skałecka
Google Scholar Renata Raszewska-Skałecka
Publikacja:

Abstrakt

Właściwości konstrukcyjne szkoły wyższej pozwalają wskazać na wykorzystywanie atrybutów zarówno zakładowego administrowania (w ramach ich działalności podstawowej, a także stosunku zależności zakładowej), jak i korporacji prawa publicznego na poziomie ogólnouczelnianym (wspólnota uczelni, samorząd studencki, samorząd doktorantów) oraz autonomii.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.