Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia

  • Renata Raszewska-Skałecka
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.26
Przesłane
18 sierpnia 2022
Opublikowane
31-08-2022

Abstrakt

Właściwości konstrukcyjne szkoły wyższej pozwalają wskazać na wykorzystywanie atrybutów zarówno zakładowego administrowania (w ramach ich działalności podstawowej, a także stosunku zależności zakładowej), jak i korporacji prawa publicznego na poziomie ogólnouczelnianym (wspólnota uczelni, samorząd studencki, samorząd doktorantów) oraz autonomii.