Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie z punktu widzenia gospodarki złożami kopalin

  • Piotr Wojtulek
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.61
Przesłane
22 sierpnia 2022
Opublikowane
22-08-2022

Abstrakt

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest instrumentem oceny wpływu planowanych inwestycji na środowisko. Jej waga dostrzegalna jest zwłaszcza w przedsięwzięciach znacznie oddziałujących na środowisko, do których zaliczają się inwestycje regulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i górnicze. W postępowaniach administracyjnych, przede wszystkim koncesyjnych, regulowanych tą ustawą decyzja ta stanowi rozstrzygnięcie prejudycjalne warunkujące wydanie koncesji. W dobie transformacji energetycznej, która zmienia priorytety w gospodarce surowcami mineralnymi, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zyskuje także funkcję instrumentu regulacji zarządzania złożami kopalin. Istotne znaczenie w tym procesie ma również udział społeczeństwa w postępowaniu o ocenie oddziaływania na środowisko.