• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie z punktu widzenia gospodarki złożami kopalin

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie z punktu widzenia gospodarki złożami kopalin

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.61
Piotr Wojtulek
Google Scholar Piotr Wojtulek
Publikacja:

Abstrakt

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest instrumentem oceny wpływu planowanych inwestycji na środowisko. Jej waga dostrzegalna jest zwłaszcza w przedsięwzięciach znacznie oddziałujących na środowisko, do których zaliczają się inwestycje regulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i górnicze. W postępowaniach administracyjnych, przede wszystkim koncesyjnych, regulowanych tą ustawą decyzja ta stanowi rozstrzygnięcie prejudycjalne warunkujące wydanie koncesji. W dobie transformacji energetycznej, która zmienia priorytety w gospodarce surowcami mineralnymi, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zyskuje także funkcję instrumentu regulacji zarządzania złożami kopalin. Istotne znaczenie w tym procesie ma również udział społeczeństwa w postępowaniu o ocenie oddziaływania na środowisko.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.