• „Compliance” jako prewencyjna forma informowania

„Compliance” jako prewencyjna forma informowania

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.56
Jan Olszewski
Google Scholar Jan Olszewski
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie instytucji compliance jako użytecznej formy prewencyjnego informowania o obowiązującym prawie. Opisano ją w odniesieniu do aspektów pojęciowego, prawnego i organizacyjnego. W tekście pojawią się także odwołania do ewolucji tej instytucji w Polsce i propozycje jej praktycznego wykorzystania.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.