Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

„Compliance” jako prewencyjna forma informowania

  • Jan Olszewski
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.56
Przesłane
22 sierpnia 2022
Opublikowane
22-08-2022

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie instytucji compliance jako użytecznej formy prewencyjnego informowania o obowiązującym prawie. Opisano ją w odniesieniu do aspektów pojęciowego, prawnego i organizacyjnego. W tekście pojawią się także odwołania do ewolucji tej instytucji w Polsce i propozycje jej praktycznego wykorzystania.