• Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych

Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.83
Ewa Przeszło
Google Scholar Ewa Przeszło
Publikacja:

Abstrakt

W sytuacji niewyjaśnienia określenia „działalność zawodowa” na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy zastanowić się nad jego znaczeniem i treścią oraz ustalić jego związek z wykonawcą zamówienia publicznego. Z przepisów spoza sfery prawa zamówień publicznych wynika bowiem, że działalność zawodowa może być ujmowana jako zespół czynności o określonym przedmiocie, a ponadto jako wykonywana w określony sposób działalność gospodarcza oraz czynności prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Działalność zawodowa to także zespół czynności określonego wykonawcy, który dysponuje uprawnieniami, w tym kwalifikacjami, do realizacji konkretnego zamówienia publicznego, oraz jego zdolność zawodowa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.