• Prawo i (nie)sprawiedliwość — kilka refleksji na kanwie ustawy covidowej

Prawo i (nie)sprawiedliwość — kilka refleksji na kanwie ustawy covidowej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.35
Piotr Lisowski
Google Scholar Piotr Lisowski
Publikacja:

Abstrakt

Systemowość i czytelność języka prawnego nie jest mocną stroną regulacji ustawy covidowej. W artykule na trzech przykładach wykazano zatem problemy inspirowane wadliwie konstruowanym prawem. Pierwszy dotyczy dostępności pomocy w ramach tak zwanych tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców zagranicznych; drugi — zasadności niuansowania przesłanek przyznania działań osłonowych państwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (zwłaszcza w kontekście używania zwrotów „te same”, „takie same”); trzeci jest natomiast związany z identyfikacją form działania administracji publicznej w kontekście wskazania drogi sądowej ochrony praw przedsiębiorcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.