• List gratulacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej