Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Władztwo organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania jej zadań

  • Jerzy Korczak
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.18
Przesłane
18 sierpnia 2022
Opublikowane
31-08-2022

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zagadnieniu władztwa organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego jako jednego z przejawów ich samodzielności w zakresie wyboru formy organizacyjnej wykonywania ich zadań. W tekście dokonano analizy form organizacyjno-prawnych stosowanych przez gminy, powiaty i województwa w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki komunalnej.