• Władztwo organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania jej zadań

Władztwo organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania jej zadań

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.18
Jerzy Korczak
Google Scholar Jerzy Korczak
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zagadnieniu władztwa organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego jako jednego z przejawów ich samodzielności w zakresie wyboru formy organizacyjnej wykonywania ich zadań. W tekście dokonano analizy form organizacyjno-prawnych stosowanych przez gminy, powiaty i województwa w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki komunalnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.