Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Ocena wpływu wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej

  • Katarzyna Ziółkowska
  • Marek Wierzbowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.43
Przesłane
19 sierpnia 2022
Opublikowane
31-08-2022

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki regulacji sztucznej inteligencji (SI). Poprzez odniesienie do przedstawionego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji oraz jego krytyki w tekście ukazano trudności praktyczne, polityczne i aksjologiczne, które przekładają się na nieustanowienie efektywnych regulacji SI. W rezultacie potencjał SI nie może być w pełni, w sposób legalny i transparentny, wykorzystywany przez administrację publiczną. Autorzy artykułu prezentują zestaw modelowych przepisów, opracowanych wraz z zespołem badawczym w ramach Europejskiego Instytutu Prawa, które mogłyby stanowić proceduralną podstawę przeprowadzania przez organy administracji publicznej oceny wpływu wykorzystania przez nie SI. W ocenie autorów ocena wpływu, odpowiednio zastosowana, umożliwia bardziej elastyczną prewencję i reagowanie na istotne ryzyka, które może nieść z sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej.