Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Czy nauka może służyć bezpieczeństwu powszechnemu?

  • Stanisław Ręcławowicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.38
Przesłane
19 sierpnia 2022
Opublikowane
31-08-2022

Abstrakt

W 1991 roku zostały uchwalone ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej. W intensywnych pracach nad projektami tych aktów prawnych uczestniczyło wielu pracowników naukowych z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo w latach 2009–2021 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się kilka konferencji naukowych dotyczących bezpieczeństwa powszechnego z uwzględnieniem szczególnej roli Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. We współpracy środowiska naukowego i środowiska strażackiego szczególną rolę odegrał prof. Tadeusz Kocowski.