Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Słowo wstępne

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

List gratulacyjny Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

  • Grażyna Frister
  • Jerzyk Chrobak
Przesłane
5 sierpnia 2022
Opublikowane
12-08-2022