• Tom 321 (2016): Studia Historycznoprawne

Tom 321 (2016): Studia Historycznoprawne

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
Studia Historycznoprawne, Strony 1 - 9
Pobierz artykuł PDF
Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji iniuria indirecta
Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt Makrobiusz, Saturnalia 3,17
Studia Historycznoprawne, Strony 29 - 55
Pobierz artykuł PDF
Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa
Studia Historycznoprawne, Strony 57 - 72
Pobierz artykuł PDF
Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa
Studia Historycznoprawne, Strony 73 - 113
Pobierz artykuł PDF
Zjazd książąt śląskich z 1329 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 115 - 138
Pobierz artykuł PDF
Koncepcje merkantylistyczne a ich wykorzystanie w Republice Zjednoczonych Prowincji
Studia Historycznoprawne, Strony 139 - 157
Pobierz artykuł PDF
Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911
Studia Historycznoprawne, Strony 159 - 171
Pobierz artykuł PDF
Wojciech Bandrowski — zapomniany burmistrz miasta Tarnowa z lat 1867–1870. Przyczynek do biografii
Studia Historycznoprawne, Strony 173 - 186
Pobierz artykuł PDF
Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej
Studia Historycznoprawne, Strony 187 - 201
Pobierz artykuł PDF
Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce 1919–1935. Kilka uwag o praktycznym działaniu
Studia Historycznoprawne, Strony 203 - 214
Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 215 - 228
Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP
Studia Historycznoprawne, Strony 229 - 265
Pobierz artykuł PDF
Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej
Studia Historycznoprawne, Strony 267 - 296
Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Studia Historycznoprawne, Strony 297 - 298
Pobierz artykuł PDF