Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 326Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo

Published 31 grudnia 2018

Issue description

Publikacja Ochotnicze Straże Pożarne — Tradycja — Samorząd — Bezpieczeństwo pod redakcją Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego oraz Witolda Małeckiego prezentuje problematykę OSP z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa odnosi się do sytuacji ochotniczych straży pożarnych jako organizacji pozarządowych, druga dotyczy relacji tych organizacji z administracją samorządową oraz państwową, trzecia zaś przedstawia prawne aspekty ich działalności. Publikacja jest wynikiem wieloletniej współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego z praktykami zajmującymi się zawodowo ochroną przeciwpożarową.

Artykuły

Ochotnicze straże pożarne w działaniu