Tom 328 (2019): Studia Historycznoprawne

Opublikowane: 14-01-2020
Na niniejszy tom składa się trzynaście opracowań z dziejów prawa i ustroju prawnego wybranych państw europejskich. Pierwsze dwa dotyczą problematyki antycznego prawa rzymskiego. Wszystkie pozostałe są poświęcone prawu polskiemu. Przedmiotem zainteresowania ich Autorów stało się średniowieczne prawo książęce, szesnastowieczne prawo karne, dziewiętnastowieczne prawo cywilne Królestwa Polskiego, działalność Komisji Kodyfikacyjnej II RP, regulacja prawnego stosunku Muzułmańskiego Związku Religijnego do państwa w tym czasie oraz polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku i prawo samorządowe z 1938 roku. Tom zamykają trzy opracowania z okresu po 1945 roku. Pierwsze zajmuje się represjami komunistycznymi wobec adwokatury wrocławskiej, natomiast pozostałe dwa funkcjonowaniem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Toruńskiego.

Artykuły