• Tom 328 (2019): Studia Historycznoprawne

Tom 328 (2019): Studia Historycznoprawne

Artykuły

139 nowela Justyniana I
Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pochodzenie a wiarygodność świadka w rzymskich procesach karnych w świetle wybranych mów Cycerona
Studia Historycznoprawne, Strony 25 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władza książęca na Pomorzu do Warcisława I
Studia Historycznoprawne, Strony 41 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588
Studia Historycznoprawne, Strony 67 - 84
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dokumentowanie śledztwa allewiacyjnego po gradobiciu albo powodzi w Królestwie Polskim na podstawie akt naczelników powiatu do 1866 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 85 - 96
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi nad problemami inkulturacji Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim — wątpliwości na tle art. 530
Studia Historycznoprawne, Strony 97 - 108
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komisja Kodyfikacyjna II RP: pozycja ustrojowa, struktura organizacyjna, podejmowanie decyzji
Studia Historycznoprawne, Strony 109 - 151
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
Studia Historycznoprawne, Strony 153 - 177
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 179 - 198
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany polskiego prawa samorządowego w 1938 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 199 - 211
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aresztowanie i śledztwo przeciwko adwokatowi Andrzejowi Jochelsonowi jako przykład represji komunistycznych wobec adwokatury wrocławskiej
Studia Historycznoprawne, Strony 213 - 229
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956
Studia Historycznoprawne, Strony 231 - 241
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Program nauczania prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1962
Studia Historycznoprawne, Strony 243 - 261
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.328.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF