Romanica Wratislaviensia

Romanica Wratislaviensia ukazują się od 1968 roku. W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań nad literaturą, kulturą i językami krajów romańskich (także w ujęciu transdycyplinarnym, porównawczym, komparatystycznym i przekładoznawczym) w języku francuskim, a w uzasadnionych przypadkach również w językach hiszpańskim, włoskim i polskim.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny, a ich redagowanie powierzane jest specjalistom zajmującym się wybraną tematyką. W każdym numerze obok artykułów w dziale podstawowym w Variach publikowane są prace różnotematyczne, a w dziale Compte-rendus - recenzje aktualnych monografii i tomów zbiorowych z obszaru romanistyki i dziedzin pokrewnych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Romanica Wratislaviensia" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH) oraz w EBSCO Information Services (na podstawie stosownej umowy między WUWr a EBSCO), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/rwr

Rocznik. Format B5

ISSN: 0557-2665
Strona czasopisma na portalu Instytutu Filologii Romańskiej: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/romanica-wratislaviensi

 

ISSN: 0557-2665