Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Romanica Wratislaviensia ukazują się od 1968 roku. W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań nad literaturą, kulturą i językami krajów romańskich (także w ujęciu transdycyplinarnym, porównawczym, komparatystycznym i przekładoznawczym) w języku francuskim, a w uzasadnionych przypadkach również w językach hiszpańskim, włoskim i polskim.

ISSN: 0557-2665

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 69Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours

Published 7 grudnia 2022

Issue description

Tom 69 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony jest w swej zasadniczej części zagadnieniu konstrukcji znaczeń. Od niepamiętnych czasów dyskurs językoznawczy i literacki były hermeneutycznym tyglem, łączącym różnorodne dyscypliny i dziedziny nauk, mie ... See the full issue

Artykuły