La littérature comme témoin: « Témoignages et littérature d’après Auschwitz », par Fransiska Louwagie, Brill, Amsterdam 2020, 377 pp., €127, ISBN: 978-90-04-42609-2 (hardback); 978-90-04-43068-6 (E-book)

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.68.19
Helena Duffy
Google Scholar Helena Duffy
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.