• Un panorama des dictionnaires Espagnols

Un panorama des dictionnaires Espagnols: « Niezwykłe losy słowników. Historia leksykografii hiszpańskiej » [L’exceptionnel destin des dictionnaires. Histoire de la lexicographie espagnole], par Ewa Stala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 208 pp., ca € 8 (paperback), ISBN: 978-83-233-4897-9

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.68.20
Witold Ucherek
Google Scholar Witold Ucherek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.