Comptes-rendus

Vol. 60 (2013)

Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, par Anna Bochnakowa réd., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Stefan Kaufman

Pages: 171 - 173

PDF (Język Polski)

Citation rules

Kaufman, S. (2013). Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, par Anna Bochnakowa réd., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. Romanica Wratislaviensia, 60, 171–173. Consulté à l’adresse https://wuwr.pl/rwr/article/view/3821