Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 60

Published 17 września 2013

Issue description

Numer LX czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony został niezwykle aktualnym we współczesnej humanistyce kwestiom odmienności, kontrastów i transferów. Opublikowane w tym tomie prace językoznawcze dotyczą zagadnień szeroko pojętej mowy przytoczonej, wielogłosowości interakcji utrwalonych w tekście literackim i prawniczym, kontrastów opisanych w słownikach dwujęzycznych oraz zapisu struktur kognitywnych w tekstach prasowych. Na styku badań literaturoznawczych i przekładoznawczych sytuują się artykuły analizujące wybrane przypadki tłumaczenia tekstów teatralnych oraz literatury dla dzieci i młodzieży, a także przekładu intersemiotycznego. Prezentujemy również teksty na temat literackiego tematu dwoistości, polifoniczności w literaturze oraz pisarstwa w języku francuskim niebędącym językiem ojczystym. Zapraszamy do lektury precyzyjnych wywodów i śmiałych interpretacji autorów odwołujących się m.in. do badań Jacqueline Authier-Ravuz, Sophie Moirand, Catherine Kerbrat-Orecchioni czy Michaiła Bachtina. Numer zawiera 14 artykułów w języku francuskim i jeden napisany po włosku.

Artykuły