Vol. 60 (2013)

Publiée: 17-09-2013

Numer LX czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony został niezwykle aktualnym we współczesnej humanistyce kwestiom odmienności, kontrastów i transferów. Opublikowane w tym tomie prace językoznawcze dotyczą zagadnień szeroko pojętej mowy przytoczonej, wielogłosowości interakcji utrwalonych w tekście literackim i prawniczym, kontrastów opisanych w słownikach dwujęzycznych oraz zapisu struktur kognitywnych w tekstach prasowych. Na styku badań literaturoznawczych i przekładoznawczych sytuują się artykuły analizujące wybrane przypadki tłumaczenia tekstów teatralnych oraz literatury dla dzieci i młodzieży, a także przekładu intersemiotycznego. Prezentujemy również teksty na temat literackiego tematu dwoistości, polifoniczności w literaturze oraz pisarstwa w języku francuskim niebędącym językiem ojczystym. Zapraszamy do lektury precyzyjnych wywodów i śmiałych interpretacji autorów odwołujących się m.in. do badań Jacqueline Authier-Ravuz, Sophie Moirand, Catherine Kerbrat-Orecchioni czy Michaiła Bachtina. Numer zawiera 14 artykułów w języku francuskim i jeden napisany po włosku.

Articles

Elżbieta Biardzka, Justyna Łukaszewicz,

Présentation