Aller directement au menu principal Aller directement au contenu principal Aller au pied de page

Volume 60

Publié 17 septembre 2013

Description du numéro

Numer LX czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony został niezwykle aktualnym we współczesnej humanistyce kwestiom odmienności, kontrastów i transferów. Opublikowane w tym tomie prace językoznawcze dotyczą zagadnień szeroko pojętej mowy przytoczonej, wielogłosowości interakcji utrwalonych w tekście literackim i prawniczym, kontrastów opisanych w słownikach dwujęzycznych oraz zapisu struktur kognitywnych w tekstach prasowych. Na styku badań literaturoznawczych i przekładoznawczych sytuują się artykuły analizujące wybrane przypadki tłumaczenia tekstów teatralnych oraz literatury dla dzieci i młodzieży, a także przekładu intersemiotycznego. Prezentujemy również teksty na temat literackiego tematu dwoistości, polifoniczności w literaturze oraz pisarstwa w języku francuskim niebędącym językiem ojczystym. Zapraszamy do lektury precyzyjnych wywodów i śmiałych interpretacji autorów odwołujących się m.in. do badań Jacqueline Authier-Ravuz, Sophie Moirand, Catherine Kerbrat-Orecchioni czy Michaiła Bachtina. Numer zawiera 14 artykułów w języku francuskim i jeden napisany po włosku.

Artykuły