• Les dictionnaires et l’emprunt. XVIe–XXIe siècle, dir. Agnès Steuckardt, Odile Leclercq, Aïno Niklas-Salminen et Mathilde Thorel, collection Langues et langage, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 2011

Les dictionnaires et l’emprunt. XVIe–XXIe siècle, dir. Agnès Steuckardt, Odile Leclercq, Aïno Niklas-Salminen et Mathilde Thorel, collection Langues et langage, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 2011

Witold Ucherek
Google Scholar Witold Ucherek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.