Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 65

Published 19 lipca 2018

Issue description

Numer 65 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” przynosi rozważania nad sytuacją filologii romańskiej na początku XXI wieku. Nazwa „filologia” odsyła w praktyce akademickiej zarówno do kierunku studiów uniwersyteckich, jak i do dyscypliny naukowej z wielowiekową tradycją. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przez romanistykę rozumiano poznawanie kultur i języków wywodzących się z łaciny, dziś jednak — w konsekwencji wyodrębnienia i usamodzielnienia się hispanistyki, italianistyki, luzytanistyki… — coraz częściej nazwa „filologia romańska” jest używana zamiennie z określeniem „filologia francuska”, czyli dotycząca języka i kultury francuskiej w jej związanej z Francją wersji. Przeobrażenia te nie są jednak wyłącznym czynnikiem zmieniającym status filologii romańskiej, która — podobnie jak inne dyscypliny humanistyczne — znajduje się jednocześnie w obliczu „kryzysu humanistyki” i formowania się „nowej humanistyki”. Taki stan rzeczy wpływa na programy studiów uniwersyteckich. Zebrane w tym numerze artykuły ukazują i omawiają różne aspekty przemian polskiej romanistyki, zwłaszcza zachodzących od połowy XX wieku, a także wskazują wyzwania, jakie stawiają przed nią współczesne zmiany cywilizacyjne.

Artykuły