Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 13 (2022)

Wykluczenie wykonawcy wspierającego agresję na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Przesłane
20 grudnia 2022
Opublikowane
23-12-2022

Abstrakt

The article describes issues related to the application of procedures on public procurement and competitions in the case of a contractor supporting the Russian aggression against Ukraine. The exclusion of such a contractor is regulated by the Act of 13 April 2022 on unique solutions to prevent support for aggression against Ukraine and protect national security. Public procedures in Poland are regulated in the Act of 11 September 2019: Public Procurement Law.